☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komórki organizacyjne w PUP Gryfino i ich zadania

Strukturę organizacyjną PUP stanowią:
1.  Członkowie Kierownictwa PUP oznaczeni odpowiednio symbolami:
1)  Dyrektor – DU
2)  Zastępca Dyrektora – Kierownik Filii – ZD FCH
3)  Główny księgowy – Kierownik referatu finansowo –księgowego – RFK
 
W PUP Gryfino funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
PUP w Gryfinie – PUP G-o
1.    Centrum Aktywizacji Zawodowej – CAZ w skład którego wchodzą:
•    Kierownik CAZ,
•    Stanowisko ds. pośrednictwa pracy,
•    Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego,
•    Stanowisko ds. rozwoju zawodowego,
•    Stanowisko ds. programów,
•    Stanowisko ds. aktywizacji zawodowej,
•    Lider klubu pracy.
2.    Referat ds. Ewidencji i Świadczeń – RE:
•    Kierownik referatu,
•    Stanowisko ds. rejestracji,
•    Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń.
3.    Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych – ROA:
•    Kierownik referatu
•    Stanowisko ds. rzeczowych składników majątkowych,
•    Stanowisko ds. zamówień publicznych,
•    Stanowisko ds. administracyjnych,
•    Stanowisko ds. kadr,
•    Stanowisko ds. BHP i p-poż.
•    Stanowisko ds. szkoleń pracowników,
•    Stanowisko ds. obsługi informatycznej,
•    Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu,
•    Stanowisko ds. analiz rynku pracy i sprawozdawczości,
•    Stanowisko ds. archiwizacji,
•    Stanowisko ds. gospodarczych.
•    Stanowisko ds. prawnych
4.    Referat ds. Finansowo-Księgowych – RFK:
•    Główny księgowy – Kierownik referatu,
•    Stanowisko ds. ewidencji księgowej oraz obsługi zobowiązań i należności BU i ZFŚS,
•    Stanowisko ds. ewidencji księgowej oraz obsługi zobowiązań i należności FP i PFRON,
•    Stanowisko ds. ewidencji księgowej oraz obsługi zobowiązań i należności EFS,
•    Stanowisko ds. kontroli formalno – rachunkowej,
•    Stanowisko ds. windykacji.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA FILII PUP W CHOJNIE
W Filii PUP funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
Filia PUP w Chojnie – PUP FCH:
1.    Centrum Aktywizacji Zawodowej – FCHCAZ:
•    Kierownik  FCHCAZ,
•    Stanowisko ds. pośrednictwa pracy,
•    Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego,
•    Stanowisko ds. rozwoju zawodowego,
•    Stanowisko ds. programów,
•    Stanowisko ds. aktywizacji zawodowej,
•    Lider klubu pracy.
2.    Referat ds. Ewidencji i Świadczeń – FCHRE:
•    Kierownik referatu,
•    Stanowisko ds. rejestracji,
•    Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń.
3.    Stanowiska organizacyjno-administracyjne:
•    Stanowisko ds. obsługi informatycznej,
•    Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu,
•    Stanowisko ds. archiwizacji,
•    Stanowisko ds. gospodarczych.
4.    Stanowiska finansowo księgowe:
•    Stanowisko ds. ewidencji księgowej oraz obsługi zobowiązań i należności FP, PFRON,
•    Stanowisko ds. ewidencji księgowej oraz obsługi zobowiązań i należności EFS,
•    Stanowisko ds. kontroli formalno – rachunkowej,
•    Stanowisko ds. windykacji. 
1.    Dyrektor PUP nadzoruje bezpośrednio:
•    Referat ds. finansowo – księgowych,
•    Referat ds. organizacyjno – administracyjnych,
•    Referat ds. ewidencji i świadczeń.
2.    Zastępca Dyrektora – Kierownik Filii nadzoruje wszystkie komórki organizacyjne i stanowiska w Filii PUP w Chojnie oraz CAZ w Gryfinie.
3.    Głównemu Księgowemu – Kierownikowi referatu finansowo – księgowego – bezpośrednio podlegają:
•    Referat finansowo – księgowy w Gryfinie,
•    Stanowiska finansowo – księgowe w Chojnie.


Szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział VI Regulaminu Organizacyjnego.
Szczegółową strukturę organizacyjną PUP z podziałem na komórki organizacyjne przedstawia schemat organizacyjny.

Wytworzył:
Grażyna Gołda
Udostępnił:
Michał Dworzyński
(2010-12-27 11:15:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Dworzyński
(2010-12-27 11:27:46)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X