☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dyrektor

Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
1.    Kierowanie PUP i reprezentowanie go na zewnątrz.
2.    Planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP.
3.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4.    Realizacja zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej.
5.    Promocja usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez PUP i nadzór nad ich realizacją.
6.    Inicjowanie oraz nadzór nad realizacją zadań z zakresu partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego.
7.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób.
8.    Współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie realizacji działań zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
9.    Współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na rynek pracy.
10.    Współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
11.    Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
12.    Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu regulaminu organizacyjnego PUP.
13.    Wnioskowanie do Zarządu Powiatu o tworzenie, przekształcanie i znoszenie Filii PUP.
14.    Tworzenie komórek organizacyjnych PUP - działów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy.
15.    Powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji zadaniowych.
16.    Wydawanie zarządzeń, decyzji w sprawach organizacyjnych, poleceń służbowych, upoważnień            i pełnomocnictw.
17.    Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Starostę.
18.    Wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, postanowień, zaświadczeń oraz podpisywanie umów cywilno-prawnych a także z upoważnienia Zarządu Powiatu składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PUP.
19.    Wnioskowanie do Starosty, o wydanie upoważnień dla pracowników PUP do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
20.    Organizacja pracy PUP.
21.    Dbanie o standaryzacje realizacji usług rynku pracy, świadczonych przez PUP.
22.    Rozwijanie systemu informatycznego w PUP.
23.    Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
24.    Wykonywanie funkcji zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników PUP.
25.    Zatrudnianie, podejmowanie decyzji w sprawie ustania stosunku pracy i ocenianie pracowników PUP.
26.    Ustalanie wynagrodzeń pracowników, przyznawanie nagród oraz udzielanie kar.
27.    Kierowanie pracowników na kursy, szkolenia, studia zaoczne i podyplomowe.
28.    Planowanie, dysponowanie i nadzór w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę środkami Funduszu Pracy.
29.    Pozyskiwanie, planowanie, dysponowanie i nadzór w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środkami Unii Europejskiej oraz innych funduszy na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
30.    Planowanie, dysponowanie i nadzór w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu środkami budżetu PUP.
31.    Obowiązek ochrony danych osobowych.

Wytworzył:
Paulina Dziewulska
Udostępnił:
Michał Dworzyński
(2010-12-27 13:01:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Dziewulska
(2019-04-15 14:50:50)
 
 
ilość odwiedzin: 426317

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X