☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główny Księgowy

Do zakresu zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:
1.    Planowanie dochodów i wydatków PUP.
2.    Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, sprowadzającymi się do:
a) zorganizowania, sporządzania , przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów;
b) bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości oraz sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej;
c) nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
3.    Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
4.    Dokonywaniu kontrasygnaty czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych PUP.
5.    Dokonywania wstępnej kontroli: 
•    zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
•    kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
6.    Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonywania planu dochodów i wydatków oraz sprawozdań statystycznych. 
7.    Sporządzanie analiz z wykonania planów i wydatków.
8.    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, dowodów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
9.    Realizacja podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych.
10.    Przygotowywanie informacji publicznej w zakresie Referatu finansowo- księgowego na stronę internetową PUP Gryfino i do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. Obowiązek ochrony danych osobowych

 

Wytworzył:
Grażyna Gołda
Udostępnił:
Michał Dworzyński
(2010-12-27 12:57:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Dworzyński
(2010-12-27 12:57:30)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X