☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, w szczególności na:   

1)    udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia

i kształcenia,

2)    udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

3)    kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

4)    inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

5)    doradztwie pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy zwłaszcza na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz wspieraniu rozwoju zawodowego przez udzielanie porad zawodowych.

 

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

  • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
  • dobrowolności,
  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,  
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • bezpłatności,
  • poufności i ochrony danych.

 

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa realizowane są poprzez:

·         udzielanie porady indywidualnej, polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego – porady indywidualne mogą być poprzedzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, zaś koszty tych badań są finansowane ze środków Funduszu Pracy,

·         udzielanie porady grupowej, polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych,

·         udzielanie informacji indywidualnej, polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej,

·         udzielanie informacji grupowej, polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych,

·         pomoc pracodawcy krajowemu w doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych oraz w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady  indywidualnej.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr  177, poz. 1193)

Wytworzył:
Małgorzata Januszczak
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 12:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-02-10 08:42:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X