☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klub pracy

Celem Klubu Pracy jest przygotowanie bezrobotnych i poszukujących do lepszego radzenia sobie w przygotowaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
 2. Uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych;
 3. Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samo zatrudnienia.

Zajęcia w Klubie Pracy przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które chcą aktywnie poszukiwać pracy lecz nie posiadają wiedzy na temat metod ułatwiających jej otrzymanie oraz osób o zaniżonej motywacji do poszukiwania pracy.

Klub Pracy działa na zasadzie dobrowolności uczestnictwa, a także nieodpłatnego korzystania przez uczestników ze sprzętu stanowiącego wyposażenie Klubu Pracy, z materiałów informacyjnych  oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych przy realizacji programu.

1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone są dla osób zarejestrowanych, w tym dla osób, które:

- nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;

- utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu;

- chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:

Część I- 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni.

Część II- 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą
 • dokonują analizy lokalnego rynku pracy,
 • dokonują bilansu swoich mocnych i słabych stron,
 • odkrywają własne umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe oraz dopasowują je do ofert pracy,
 • nabywają wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy,
 • sporządzają dokumenty niezbędne w poszukiwaniu pracy: życiorys i list motywacyjny,
 • poznają sztukę autoprezentacji i skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą,
 • zapoznają się z aktualnymi działaniami urzędu pracy.

Udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest potwierdzany zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, wydanym przez powiatowy urząd pracy.

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w grupach składających się z co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

2. Zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne organizowane są dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy i mają na celu przygotowanie tych osób do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia. Dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy. Są realizowane w formie warsztatów. Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia:

 • zdobycie wiedzy z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • określenie swoich mocnych i słabych stron,
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV - życiorys, list motywacyjny),
 • poznanie zasady analizowania ofert pracy,
 • pozyskanie wiary we własne siły i możliwości,
 • poznanie zasady asertywności i jej znaczenie w codziennym życiu i w poszukiwaniu pracy,

Wszystkie osoby, które ukończą zajęcia otrzymają stosowne zaświadczenie.

Uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych pozwala zdobyć nowe umiejętności oraz uświadomić sobie, że warto jest być osobą aktywną.

3. Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samo zatrudnienia

Zasoby informacji są udostępniane osobom zarejestrowanym i osobom niezarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY

OFEROWANEJ PRZEZ KLUB PRACY

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Wytworzył:
Agnieszka Sikora
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-17 11:32:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-17 12:34:23)
 
 
ilość odwiedzin: 426318

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X