☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

EURES

EURES (EURopean Employment Services) jest programem, który– reguluje zasady współpracy  europejskich służb zatrudnienia państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy we współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Adresy internetowe EURES:

.www.praca.gov.pl/eures - krajowa strona EURES

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna :

Krajowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. 07.47.315);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 07.47.314).

Europejskie akty prawne:

- Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2002r. wprowadzająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 dotyczące obsadzania wolnych miejsc pracy i podań o pracę C(2002) 5236 (2003/8/EC);

- Statut EURES z dnia 4 kwietnia 2003r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-25 11:38:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-25 11:40:26)
 
 
ilość odwiedzin: 426303

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X