☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stypendium

Stypendium oznacza kwotę wypłaconą z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie:

  • odbywania szkolenia,
  • odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
  • odbywania studiów podyplomowych,
  • odbywanie stażu,
  • nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, na wniosek bezrobotnego może przyznać stypendium w wysokości 100 % kwoty aktualnego zasiłku, które wypłacane jest przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego.

 Osobie, której przyznano stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20% aktualnego zasiłku od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienia w trakcie nauki.

 

 

 

 


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Wytworzył:
Teresa Synowiec
Udostępnił:
Agnieszka Dziarmaga
(2011-01-31 11:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2011-03-17 10:37:58)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X