☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny - oznacza kwotę wypłacaną osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Zgodnie z art. 48 ust 1-3 - dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:

1)  w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2)  z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i osiągania wynagrodzenia niższego od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek dla bezrobotnych.

W przypadku podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, po uprzednim udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy - dodatek aktywizacyjny nie przysługuje:   

1)  bezrobotnemu skierowanemu przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych, lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1ustawy,

2) bezrobotnemu, podejmującemu z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

3) bezrobotnemu podejmującemu z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Wytworzył:
Romualda Jaz
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-27 08:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 13:37:20)
 
 
ilość odwiedzin: 426298

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X