☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Programy finansowane z FP

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o realizacji w roku 2010 następujących programów finansowanych z „rezerwy” Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 


AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ - Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy

 

Termin realizacji: 15.09.2010r. - 31.03.2011r


Charakterystyka osób objętych projektem:

Projekt skierowany jest do 80 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie/Filii w Chojnie jako osoby długotrwale bezrobotne lub zagrożone długotrwałym bezrobociem poprzez znalezienie się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (zgodnie z art. 49 ustawy):

- bezrobotni długotrwale 

- bezrobotni do 25 roku życia;

- bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

- bezrobotne kobiety, które po urodzeniu dziecka ni podjęły zatrudnienia

- bezrobotni  powyżej 50 roku życia

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

- bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

- bezrobotni bez wykształcenia średniego

- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia

- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

- bezrobotni niepełnosprawni. 

 

Cel:

Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowe a przede wszystkim pomoc w podjęciu zatrudnienia, 80 osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie. Cel zostanie osiągnięty poprzez zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia poprzez udział w stażu w miejscu pracy  a także umożliwienie powrotu na rynek pracy poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.


Przewidywane efekty:
 

W efekcie przeprowadzonych działań planuje się że: 

 • 50 osób otrzyma zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych po zakończeniu odbywania stażu;
 • 50 osób, poprzez uczestnictwo w stażach nabędzie umiejętności praktyczne do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, przystosuje się na nowo do środowiska pracy;
 • 30 osób podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez PUP do odbywania prac interwencyjnych;
 • 25 osób podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie tj. 30 % osób spośród osób które ukończą udział w  stażach i pracach interwencyjnych;

 

Realizacja projektu przyczyni się do zdobycia zatrudnienia przez osoby w nim uczestniczące.

 

Limit środków FP na rok 2010 z „rezerwy” ministra: 146.600,00. zł

 


DŹWIGNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Program dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

 

Termin realizacji: 15.09.2010r. - 31.12.2010r


Charakterystyka osób objętych projektem:

Projekt skierowany jest do 35  osób, które posiadają cechy przedsiębiorcze i pomysł na własny biznes oraz są zdecydowane podjąć ryzyko wiążące się z podjęciem własnej działalności  gospodarczej oraz 20 pracodawców, którzy utworzą dodatkowe stanowiska pracy i zatrudnią na nich skierowane osoby bezrobotne. 

Cel:

Celem projektu jest udzielenie wsparcia  przedsiębiorczym bezrobotnym  w podjęciu samozatrudnienia poprzez dostarczenie  kompleksowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz dofinansowanie kosztów związanych z jej uruchomieniem,  a także zrefundowanie przedsiębiorcom kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy.


Przewidywane efekty:

 W efekcie przeprowadzonych działań planuje się, że:

 • 35 osób zapozna się z podstawami zakładania i prowadzenia własnej firmy,
 • 35 osób uzyska zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę,
 • 27 osób zrealizuje pomysł na własny biznes, dzięki uzyskaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 20 osób podejmie zatrudnienie,,
 • powstanie 47  nowych miejsc pracy.

 

Limit środków FP na rok 2010 z „rezerwy” ministra: 860.300,00. Zł

 

 


MŁODZI AKTYWNI - Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

 

Termin realizacji: 01.06.2010r. - 31.12.2010r


Charakterystyka osób objętych projektem:

Projekt skierowany jest do 155 młodych osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie/Chojnie  mających znaczne trudności  ze znalezieniem pracy,  a w szczególności  osób do 25 roku życia , bez kwalifikacji  i/ lub doświadczenia zawodowego

 

Cel:

Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowe a przede wszystkim pomoc w podjęciu zatrudnienia lub samozatrudnienia młodym osobom bezrobotnym, tj. do 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 25 roku życia, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie nieposiadającym doświadczenia zawodowego i/lub kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb rynku pracy.


Przewidywane efekty:

W efekcie przeprowadzonych działań planuje się że: 

 • 60 osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych przystąpi do egzaminów i otrzyma certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu;
 • 70 osób otrzyma zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych po zakończeniu odbywania stażu;
 • 20 osób zdobędzie wiedzę w zakresie przedsiębiorczości
 • 60 osób poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych uzyska nowe lub podniesie dotychczasowo posiadane kwalifikacje i umiejętności co zostanie potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami
 • 70 osób, poprzez uczestnictwo w stażach nabędzie umiejętności praktyczne do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, przystosuje się na nowo do środowiska pracy;
 • 78 osób podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową od zakończenia udziału w projekcie

 

Realizacja projektu przyczyni się do zdobycia zatrudnienia przez osoby w nim uczestniczące a powstałe w wyniku udzielonych dotacji nowe firmy mogą stać się w przyszłości pracodawcami co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia liczby osób bezrobotnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

 

Limit środków FP na rok 2010 z „rezerwy” ministra: 1.229.600,00,00. Zł

Wytworzył:
Monika Bałszan
Udostępnił:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-29 12:20:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Wawruszczak
(2010-12-30 09:45:10)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X