Aktualności

 

KOMUNIKAT DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE

z dnia 28.04.2021r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 17/2021  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  z dnia 27.04.2021r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Gryfinie w 2021 r. 

 

  1. 4 czerwca (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w związku z tym, że dzień 1 maja jest świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela,
  2. 24 grudnia (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w związku z tym, że dzień 25 grudnia jest świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela.

 

Dyrektor PUP

Bogusława Florek

 


Ogłoszenie o obsłudze interesantów w związku ze stanem epidemii w kraju

05.11.2020r.

 

Z uwagi na wzrost zakażonych wirusem SARS-CoV-2 mieszkańców powiatu gryfińskiego oraz z powodu nieprzestrzegania przez interesantów obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz wprowadzonego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie obsługi interesantów:

 

  1. zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów, tym samym zachęcamy do załatwiania spraw poprzez platformę www.praca.gov.pl,  mailowo, telefonicznie bądź z wykorzystaniem operatora pocztowego,
  2. obsługa bezpośrednia w sprawach pilnych, dostępna jest za uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem,
  3. w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy wystawione są również urny na dokumentację, do których można wrzucać wszystkie wnioski i podania. Urny są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Przy urnach znajdą się również wydruki najpopularniejszych formularzy. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Do wniosku/podania należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty.

 

Urząd Pracy w Gryfinie na bieżąco rozpatruje wpływające sprawy oraz realizuje przypisane zadania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Z uwagi na stan epidemii interesanci korzystający z bezpośredniej obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie zobowiązani są do:

  1. zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry w pokojach, holach i klatkach schodowych,
  2. zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą, chustą itp.,
  3. korzystania z innych środków ochrony np. rękawiczek jednorazowych lub środków dezynfekujących w przypadku dostarczania do Urzędu dokumentacji,
  4. stosowania się do wytycznych pracownika PUP związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (m.in. zachowania odległości, możliwości wejścia do pokoju, wskazania miejsca obsługi, osłony ust i nosa, posiadania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk).

 

Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą obsługiwane.

 

 

Wykaz telefonów do urzędu pracy w Gryfinie:

(91) 416-45-15,  416-38-03,  404-54-17,  404-54-19

Rejestracja: wew.: 116, 126

Wizyty bezrobotnych / oferty pracy: 124, 119

Cudzoziemcy: 130

Szkolenia bezrobotnych: 115

Dotacje dla bezrobotnych i pracodawców, staże, prace interwencyjne: 127

 

Wykaz telefonów do urzędu pracy w Chojnie:

 (91) 414 19 31

Rejestracja: wew.: 142

Wizyty bezrobotnych / oferty pracy: 123, 131

Cudzoziemcy: 131

Dotacje dla bezrobotnych i pracodawców, wew.: 121

Staże, prace interwencyjne, wew.: 122

 

POZOSTAŁE FORMY KONTAKTU:

Email Gryfino: szgy@praca.gov.pl

Email Chojna: szgych@praca.gov.pl

Portal: www.praca.gov.pl

Portal: epuap.gov.pl

Adres dla korespondencji tradycyjnej:

74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 1

74-500 Chojna, ul. Dworcowa 3

 

Główny adres e-mail: szgy@praca.gov.pl   –   Gryfino

                                szgych@praca.gov.l  –  Chojna


 


UWAGA!

Ogłoszenie o obsłudze klientów w związku z koniecznością zastosowania środków zapobiegawczych dotyczących zachorowań na Koronawirus Covid-19

w związku z wprowadzeniem  na terenie całej Polski czerwonej strefy:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie z dniem 26 października 2020 r.

zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów

 

W przypadku konieczności kontaktu prosimy o korzystanie z pozostałych form kontaktu z urzędem pracy

poprzez:  domofon dostępny przy urnie, kontakt telefoniczny, adresy e-mail, ePUAP, operatora pocztowego.

 

Powyższe zabezpieczenia ze względów bezpieczeństwa interesantów i pracowników

obowiązują do odwołania.

 

Prosimy o stosowanie się powyższych zaleceń.

Za wszelkiego rodzaju niedogodności przepraszamy 

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

 

Wykaz telefonów do urzędu pracy w Gryfinie:

(91) 416-45-15,  416-38-03,  404-54-17,  404-54-19

Rejestracja: wew.: 116, 126

Wizyty bezrobotnych / oferty pracy: 124, 119

Cudzoziemcy: 130

Szkolenia bezrobotnych: 115

Dotacje dla bezrobotnych i pracodawców, staże, prace interwencyjne: 127

 

Wykaz telefonów do urzędu pracy w Chojnie:

 (91) 414 19 31

Rejestracja: wew.: 142

Wizyty bezrobotnych / oferty pracy: 123, 131

Cudzoziemcy: 131

Dotacje dla bezrobotnych i pracodawców, wew.: 121

Staże, prace interwencyjne, wew.: 122

 

POZOSTAŁE FORMY KONTAKTU:

Email Gryfino: szgy@praca.gov.pl

Email Chojna: szgych@praca.gov.pl

Portal: www.praca.gov.pl

Portal: epuap.gov.pl

Adres dla korespondencji tradycyjnej:

74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 1

74-500 Chojna, ul. Dworcowa 3

 

 

REJESTRACJA BEZPOŚREDNIA ZOSTAJE ZAWIESZONA

W obecnej sytuacji prosimy o dokonywanie rejestracji elektronicznie

korzystając z systemu internetowego: www.praca.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby które chciałyby złożyć jakikolwiek wniosek za pośrednictwem internetowej platformy praca.gov.pl a nie dysponują profilem zaufanym (umożliwiającym podpis dokumentu), natomiast posiadają dostęp do konta elektronicznego w swoim banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

W przypadku braku możliwości rejestracji elektronicznej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem PUP (rejestracja): GRYFINO: (91) 416 45 15 , wew. 116 / 126, CHOJNA:  (91) 414 19 31, wew.: 142

 

 


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z  DZIAŁANIAMI

ZAPOBIEGAJĄCYMI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID-19

 

Uwzględniając wnioski i prośby naszych klientów, uprzejmie informujemy, iż
z uwagi na konieczność zastosowania środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem dot. rozprzestrzeniania się zachorowań na Koronawirus 

od dnia 11.03.2020 r.
osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty
w PUP Gryfino w miesiącu marcu,
mogą przełożyć go telefonicznie na inny termin spotkania
po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim doradcą klienta.


Wykaz telefonów do urzędu pracy w Gryfinie:
(91) 416-45-15
(91) 416-38-03
(91) 404-54-17
(91) 404-54-19

Wykaz telefonów do urzędu pracy w Chojnie:
(91) 414-19-31
(91) 432-66-80

 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 
W związku z powyższym proszę o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.
W szczególności osoby powracające z zagranicy proszone są o dokonywanie rejestracji w terminie późniejszym.

 

Osoby, które chcą zarejestrować się w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, proszone są o korzystanie z platformy www.praca.gov.pl w trybie pełnej rejestracji elektronicznej (z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) na stronie Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.


Pozostałych klientów Urzędu informujemy o braku możliwości  osobistego zgłaszania się do urzędu.

Prosimy korzystać z pozostałych form kontaktu:

- Email: szgy@praca.gov.pl (Gryfino)
szgych@praca.gov.pl (Chojna)
- Portal: 
www.praca.gov.pl
- Portal: epuap.gov.pl

 

w celu ustalenia dalszego sposobu procedowania spraw urzędowych.


Za wszelkiego rodzaju niedogodności przepraszamy 
Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

 

Wytworzył:
Paulina Dziewulska
Udostępnił:
Agnieszka Dziarmaga
(2003-07-17 11:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Dziewulska
(2021-04-28 14:59:12)