☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
Herb Powiatu Gryfińskiego

Środa 12.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Udostępnienie informacji publicznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy (dalej PUP) w Gryfinie

(74-100), ul. Sprzymierzonych 1.

 1. Z Administratorem można się kontaktować:
 1. listownie: na adres wskazany w pkt. 1 powyżej,
 2. mailowo: szgy@praca.gov.pl
 3. telefonicznie: 91 416 45 15, 91 416 38 03, 91 404 54 17, 91 404 54 19
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@gryfino.praca.gov.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w PUP.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.
Wytworzył:
Udostępnił:
Michał Dworzyński
(2010-12-20 11:44:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Waldemar Kurdziel
(2020-01-22 10:39:01)
 
 
liczba odwiedzin: 488675

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X